قهرمانان

امروز هر چی سعی کردم فصل دیگری به داستانم اضافه کنم، نتوانستم. ما نویسنده ها عمری تلاش میکنم تا شاید بتوانیم قهرمانی بیافرینیم و گروهی هستند که کار هر روزشان قهرمانی است. جای مثل فاجعه پلاسکو است که کلمات کم می آورد. یاد و خاطره آتش‌نشانانی که جانشان را برای نجات دیگران به خطر انداختند گرامی و جاودانه باشد.

گریه_برای_قهرمانان
گریه برای قهرمانان
همه انسانها برابر خلق میشوند، سپس تعداد کمی آتشنشان میشوند
همه انسانها برابر خلق میشوند، سپس تعداد کمی آتشنشان میشوند
(ادامه مطلب) بیشتر بخوانید