گتسبی بزرگ اثر اسکات فیتس جرالد – معرفی کتاب

اسکات فیتس جرالد برای کسانی که ادبیات آمریکا را دنبال می کنند نامی آشنا است چون برخلاف صنعت سینما، ستارگان آسمان ادبیات در آمریکا زیاد نیستند. و بدون شکل «گتسبی بزرگ» یکی شاهکارهای اسکات فیتس جرالد است. حال و هوای این رمان، حال و هوای عصر خود است زمانی پس از پایان جنگ جهانی اول و در حالی که آمریکا در حال تبدیل شدن به یک غول صنعتی، اقتصادی است.

در ادبیات، عصر آثار رمانتیک به پایان رسیده است و عصر رمان های تلخ واقعی گرا آغاز شده است و گتسبی به نوعی هر دوی این عناصر را در خود دارد.… (ادامه مطلب)

بیشتر بخوانید