تنها عشق حقیقت دارد اثر دکتر برایان ال.وایس – معرفی کتاب

نمى‌دانم آیا به تناسخ اعتقاد دارید یا خیر. تناسخ که الظاهر از فرهنگ هند-چین به بقیه نقاط جهان صادر شده است، بر این اعتقاد است که روح انسان براى رسیدن به بهشت یا دنیاى برتر باید یک دوره تکامل را پشت سر بگذارد. این روح بارها و بارها به این دنیا مى‌آید و بر اساس رفتارى که هر بار پیش مى‌گیرید، به رده بالاتر یا پایین‌ترى سقوط مى‌کند. روح ابتدا زندگى نباتى را طى مى‌کند و پس از آن به زندگى حیوانى مى‌رسد و سپس به زندگى انسانى مى‌رسد. در زندگى انسانى نیز روح ممکن ده‌ها‌هزار سال با بدن‌هاى مختلفى زندگى کند و همانطور که گفته شد در هر بار زندگى بر اساس رفتار خوب یا بدى که انجام مى‌دهد به درجه تکامل بالاترى مى‌رسد.… (ادامه مطلب)

بیشتر بخوانید