سیاستمدار کتابخوان

کم پیش می آید که آدم دسترسی به سیاستمداران داشته باشد، اما بالاخره من یکی از آنلاین ترینهایش را گیر آوردم! منظورم جناب آقای محمدعلی ابطحی است. از ایشان درخواست کردم که در مورد کتابخوانی بخصوص در ایام زندان بگوید. هر چند ایشان زیاد دلخوشی از این ایام ندارد و بیشتر دوست دارد این دوران را از حافظه‌اش پاک کند، اما همینکه گریزی به کتاب زدند غنیمت است، فکر کنم به زودی جهان رمان یک رمان خوان قهار دیگر را هم تحویل بگیرد. سری به وبلاگ ایشان بزنید و از مطلبشان در مورد کتاب «سرزمین گوجه های سبز» بیشتر بدانید.
(ادامه مطلب) بیشتر بخوانید