کلیات عبید زاکانی – معرفی کتاب

عبید زاکانى را همه ما از دوران مدرسه مى‌شناسیم. بخصوص پشت کنکورى‌ها باید دو کتاب او به نام «موش و گربه» و «رساله دلگشا» را بشناسند. هر چند عبید بیشتر به وسیله شهرت این دو کتاب به شوخ طبعى معروف شده است، اما این دو مجموعه حجم کمى از کلیات آثار عبید را شامل مى‌شود.

آثار عبید عبارتند از:

 • کلیات اشعار جدى او
 • مثنوى عاشقانه
 • کتاب نوار در الامثال ( به عربى)
 • کتاب اخلاق الاشراف
 • ریش‌نامه
 • صد پند
 • رساله تعریفات
 • اشعار هزلیه و تضمینات
 • رساله دلگشا (قسمتى به عربى و قسمتى به فارسى)
 • مکتوبات قلندران
 • فال نامه بروج
 • فال نامه وحوش و طیور
 • قصه موش و گربه
 • مقامات

که کتاب حاضر شامل بخش اعظم اثار فارسى به غیر از فال‌نامه‌ها و هزلیات مى‌باشد.… (ادامه مطلب)

بیشتر بخوانید