سرگذشت شگفت انگیز پیر حسین خراسانی اثر فرخ سرآمد – معرفی کتاب

اگر از علاقه‌مندان جدى داستان‌هاى قدیمى فارسى از «سمک‌عیار» و «داراب‌نامه» دوران کهن‌ گرفته تا «ابومسلم‌نامه» و «حمزه‌نامه» دوران اسلامی و «امیرارسلان رومى» دوران قاجار هستید، حتماً به یک داستان جدیدتر ولى با همان دست‌مایه‌ها روى خوش نشان مى‌دهید. اما نکته که حتماً شما را غافل‌گیر خواهد کرد طنز بودن داستان «سرگذشت شگفت انگیز پیر جسین خراسانی» است.

اگر به روى جلد داستان که شبیه نقاشى‌هاى مینیاتور قدیمى‌ است و تعدادى از قهرمانان داستان را به دور هم جمع کرده و یا به مقدمه فریبنده آن که مانند مقدمه‌هاى است که گردآورنده‌هاى قدیمى در ابتداى هر کتاب مى‌نوشتند، توجه کنید و آن را داستانى‌ جدى مانند دیگر داستان‌ها بدانید، حتماً در همان صفحات اول بهت‌زده به جملات آشنا و غریب کتاب خیره خواهید شد.… (ادامه مطلب)

بیشتر بخوانید