مردی با نقاب آهنی – نگاهی به فیلم ساخته شده

من هم مثل هر کرم کتاب دیگرى از اینکه فیلم‌هاى خوب را ببینم لذت مى‌برم بخصوص اگر بر اساس یک داستان خوب هم باشد. فرصتى پیش‌آمد تا بعد از مدت‌ها فیلم «مردی با نقاب آهنی» که گفته مى‌شد بر اساس کتاب «سه تفنگدار» یکى از شاهکارهاى نویسنده بزرگ فرانسوى «الکساندر دوما» تهیه شده است، را ببینم.
فیلم، به نسبت فیلم جالبى بود بخصوص که هنرپیشه‌هاى خوبى را هم به کار گرفته بود. اما اگر روزى خواستند این فیلم را بعنوان داستان «الکساندر دوما» به شما قالب کنند، سفت و سخت جلویشان بایستید.

هر چند فیلم قسمتى‌هاى از کتاب را به وام گرفته بود (مثل اسامى، ماجراى عشق شاه به معشوق آتوس، ریاست دارتانیان بر گارد تفنگداران شاه، دسیسه‌چینى آرامیس، و … ) ولى از نظر داستانى روال کاملاً متفاوتى را پیش گرفته است.و… (ادامه مطلب)

بیشتر بخوانید