نوستر آداموس به روایت کلثوم ننه اثر محمد قاسم زاده – معرفی کتاب

احتمالاً اکثر خواننده‌هاى این صفحه با نوستر آداموس پیشگوى معروف غربى‌ها آشنا هستند. اما فکر کنم کمتر کسى با کلثوم ننه پیشگوى خودمان آشنا باشد.

متاسفانه به خاطر همین بى‌دقتى و مرغ همسایه را غاز دیدند، امروزه اطلاعات کمى از کلثوم ننه در اختیار محققان قرار دارد و آن یک کم اطلاعاتى هم که موجود است فقط توسط سه شاگرد برگزیده ایشان یعنى «دده بزم‌آرا»، «خاله‌جان آقا» و «باجى یاسمن» به ما رسیده است.

البته در این میان نباید از «عمه‌خانم» کسى که مثل «بروس لى» این شجاعت را داشت که رازهاى نگفته را فاش کند به سادگى بگذریم.… (ادامه مطلب)

بیشتر بخوانید