داستان‌هاى عجیب و غریب اثر نیکلاى نوسوف – معرفی کتاب

من هم مثل خیلى از شما، دل خوشى از خانه تکانى عید ندارم، اما لحظاتى از این خانه تکانى هست که براى من با لذت بسیارى همراه است و آن زمانى است که گردگیرى و چیدمان کتابخانه من شروع مى‌شود. این زمانى است که تمام اهل خانه از روى احتیاط و با توجه به سابقه قبلى من را تنها مى‌گذارند.

کتاب‌ها را یکى یکى از کمدهایم خارج مى‌کنم و با لذت ورق مى‌زنم و خاطراتى که با هر کدام داشته‌ام را مرور مى‌کنم. کتابخانه من در واقع به نوعى دفترچه خاطرات من است. از زمان کودکى تا بحال ، همه جور خاطره‌اى در آن پیدا مى‌شود.… (ادامه مطلب)

بیشتر بخوانید