اعترافات اثر ژان ژاک روسو – معرفی کتاب

«ژان‌ژاک روسو»، هر چند خود یکی از اهالی ژنو بود اما افتخارات بسیارى براى فرانسه آفرید. وى نویسنده‌اى‌ صاحب سبک، عالمى گیاه‌شناس، فیلسوفى مردمى، متفکرى اجتماعى و موسیقى‌دانى متبحر بوده است. اما یکى از بزرگترین افتخارات وى را مى‌توان تاثیرى دانست که بر انقلاب فرانسه گذاشت و به نوعى مى‌توان وى را پدر معنوى‌ انقلاب دانست. اما در صحنه نویسندگى، مى‌توان کتاب‌هاى وى را به سه‌قسمت، «کتاب‌هاى رمان»، «کتاب‌هاى اجتماعى» و «کتاب‌هاى موسیقى» تقسیم کرد که در هر سه رشته تبحر خاصى داشته است. متاسفانه کتاب‌هاى وى هر چند هر ساله در کشورهاى خارجى بخصوص اروپا هنوز هم بارها چاپ مى‌شود، در ایران مورد کم لطفى قرار گرفته و چاپ نمى‌شود.… (ادامه مطلب)

بیشتر بخوانید