Open post
کتاب افغان

کتاب افغان اثری دیگر از فردریک فورسایت نویسنده معروف انگلیسی

گزارش کتاب افغان اثر فرودریک فورسایت

بعد از مدتها دوباره توانستم با اشتیاق فراوان یک کتاب جدید از فردریک فورسایت نویسنده محبوب دوران جوانیم به دست بگیرم و شروع به خواندن آن بکنم. باید بگویم که از خواندن کتاب افغان لذت بردم ولی نه آنقدر که از داستانهای قبلیش لذت برده بودم. شاید اگر خواننده ای بودم که برای اولین بار فورسایت میخواندم از کتاب بیشتر خوشم می آمد. اما برای من کتاب پر از تکرارهای از داستانهای قبلی او بود. ماجرا کتاب افغان را لو نمیدهم تا شما هم از خواندن آن لذت ببرید. اما کتاب بازهم تقابل بی پایان دشمنان انگلیس و آمریکا و لیست بلند بالای سازمانها جاسوسی و اطلاعاتی این دو کشور و یگانهای متنوع نظامی آنها را به تصویر کشیده است.… (ادامه مطلب)

Open post
انتقامجو اثر فردریک فورسایت

انتقامجو اثر فردریک فورسایت – معرفی کتاب

فردریک فورسایت مسلماً براى خوانندگان داستان‌هاى پلیسى/جاسوسى نامى‌ بسیار آشنا است. او که زمانى گران‌ترین نویسنده عصر حاضر بود (به‌ازاى هر کلمه ۶۰ پوند) آثارى چون «روز شغال»،«پرونده ادسا»، «سازش چهارم»، «گریز راه شیطان» و «سگ‌هاى جنگ» را آفریده است که هر کدام خاطرات زیادى را در داستان‌‌خوان‌هاى حرفه‌اى بیدار مى‌کند. وى در چند سال اخیر با داستان‌هاى مانند «فریبکار»، «تندیس» (Icon) ، «مشت‌خدا» و «مذاکره‌کننده» نشان داد که هنوز نویسنده‌اى بزرگ است هر چند داستا‌ن‌هاى اخیرش به خوبى داستان‌هاى قدیمى‌ترش نیست.

انتقام‌جو (Avenger) داستان جدیدى از او است که با ترجمه مناسب خانم «آزاده بیداربخت» به بازار آمده است.… (ادامه مطلب)

Scroll to top