Open post
تلویزیون

امتحان تلویزیون

فردا دارم میروم آزمون بدهم برای نویسندگی یک برنامه در تلویزیون اصفهان! برام دعا کنید عاقبت بخیر بشوم. اگر رد شدم که مسلما باز هم به نویسندگی ادامه میدهم تا بهتر شوم. اما قبول شدنم میتواند کمک خوبی در این مسیر به من بکند.

امتحان(ادامه مطلب)

Open post
هنر رمان اثر ناصر ایرانی

هنر رمان اثر ناصر ایرانی – معرفی کتاب

بدون شک هر کرم‌کتابى در آرزوى آن است که روزى تبدیل به یک پروانه ادبى بشود. (نویسنده شود) من هم مدت‌هاست که در این آرزو دارم مى‌سوزم اما حقیقتش طى ده سال گذشته نتوانستم یک داستان خوب را تکمیل کنم و تنها کوهى از کارهاى نیمه تمام و طرح‌هاى شروع نشده دارم. براى همین فکر کردم شاید در این مورد هم مثل بقیه درس‌هاى دانشگاه، مشکل تئورى دارم بنابراین سرى به کتاب‌فروشى‌ها زدم و کتاب «هنر رمان» اثر «ناصر ایرانى» را خریدم شاید بتوانم این مشکلم را حل کنم.

کتاب از دو بخش اصلى تشکیل شده است در بخش نخست به نام «ماهیت رمان» بیشتر به نگاهى «تاریخى»، «محتواى» به رمان دارد.… (ادامه مطلب)

Scroll to top