نکته 45 – راهی بیاب

اگر مانعی سر راه پیشرفت شماست, از ذهنیتی استفاده کنید که مانع بکارگیری استعدادهای شما برای حل مشکل نشود. راهی بیابید.

آنتونی رابینز(ادامه مطلب)

بیشتر بخوانید

نکته 37 – مطالعه و آینده

مردمی که دائما در حل تقویت بنیه علمی خود هستند، آینده خود را می‌سازند. مفهوم سنتی واژه یادگیری بسیار عمیق‌تر از کسب اطلاعات است. این مفهوم در برگیرنده  تحول افراد است تا بتوانند نتایجی را ایجاد کنند.

پیتر سنگ(ادامه مطلب)

بیشتر بخوانید