خوابگرد

حداقل کارى که پدیده‌ وبلاگ انجام داد، آن بود که جمع زیادى از دوستان (بخصوص ادبى) را به جمع کاربران پر و پا قرص اینترنت تبدیل کرد. این دوستان که در اینترنت تمام انگلیسى خود را غریبه مى‌دیدند، اتاقى به اسم وبلاگ اجاره کردن و شروع کردن آن را مطابق سلیقه خود بچینند، اما حالا دیگر هیچکدامشان احساس غریبى نمى‌کنند، و شروع کردن به گسترش اتاق و تبدیل آن به خانه! امیدوارم همه این دوستان موفق باشند، و بدانند که تلاش این دوستان است که باعث شده زبان شیرین فارسى، از خطر انقراض نجات پیدا کند! هر چند به طور مسلم در طول سالیان آینده کلمات و ترکیبات جدیدى توسط اینترنت وارد این زبان مى‌شود و …
مثل اینکه از بحث خارج شدم!… (ادامه مطلب)

بیشتر بخوانید

شاعران ایران

یکى از دوستان زحمت کشیده بود و سایت‌هاى مربوط به شعراى ایران را در گروه شعر و ادب قرار داده بود، من هم آنها را در اینجا آوردم تا دوستان دسترس باشد.

البته در کنار همه اینها سایت گنجور هم هست که در نوع خودش گنجی محسوب میگردد.… (ادامه مطلب)

بیشتر بخوانید