بهمن بیگی به ابدیت کوچ کرد

توی این روزهای بد که هر روز خبر فوت هنرمندی را می شنویم، خبر مرگ محمد بهمن بیگی پایه گذار آموزش عشایر و نویسنده کتابهای زیبای در مورد زندگی عشایر، بازهم من را غافلگیر کرد. برای منی که جزو عشایر نبودم، بهمن بیگی تنها نویسنده کتابهای «ایل من، بخارای من» و «اگر قره قاچ نبود» بود. کتابهای که حال وهوای آزاد کوهستان و زیباییهای زندگی عشایری و شادی و شوخی مردم آزاده عشایر را به کتابخانه کوچک من آورد. کتابهای که عاشقانه دوستشان داشتم و دلم می خواستم روزی دست نویسنده شان را بفشارم و از او تشکر کنم. اما مسلماً برای مردم عشایر کشورمان بهمن بیگی ارزشی فراتر از این دارد.… (ادامه مطلب)
بیشتر بخوانید

کتاب سوزان

این هم شعر قشنگی بود از برتولت برشت شاعر و نمایش نامه نویس بزرگ آلمانی در مورد جشن کتاب سوزان دوران آلمان نازی با ترجمه ناصر غیاثی که در اینجا می توانید بخوانید. من که حیف آمد در اینجا نگذارم.
کتاب سوزان

هنگام که رژیم فرمان داد کتاب‌های مضر را
در انظار عمومی بسوزانند
و همه جا ورزاها را واداشتند گاری گاری کتاب
به تل هیزم بکشانند
شاعری فراری
یکی از به‌ترین ِ شاعران
سیاهه‌ی کتاب‌های سوخته در دست
وحشت‌زده
دریافت کتاب‌های او از قلم افتاده
سراپا خشم به سوی میزتحریر شتافت
و نامه‌ای به قدرت‌مداران نوشت:
مرا بسوزانید!
با قلمی سوزان نوشت:
مرا بسوزانید!

(ادامه مطلب) بیشتر بخوانید